Narzędzie do układania krzyżówek z hasłem

Aby ułożyć krzyżówkę ...

należy podać hasła i podpowiedzi.
Każdy wiersz poniżej zawiera dwa pola edycyjne. Lewe przeznaczone jest do podania hasła w krzyżówce, prawe do umieszczenia podpowiedzi do hasła. Wpisywane hasło będzie się pojawiać po lewej stronie.
Wiersze można przemieszczać klikając w żółte tło wiersza i przesuwając wskaźnik myszki w dół lub w górę. Wpisane hasło można przemieszczać na prawo bądź lewo klikając w białe prostokąty z literkami i odpowiednio przesuwając je. W ten sposób można ustawić hasło główne. Hasło główne oznaczone jest przez czerwone ramki.
Gdy krzyżówka jest ukończona można ją wyeksportować jako obrazek, który idealnie nadaje się do wklejenia do worda. Wszystkie podpowiedzi do krzyżówki można skopiować z pola pod ułożoną krzyżówką. Alternatywna opcja to zapisanie jako dokument pdf. Na pierwszej stronie znajdzie się krzyżówka z podpowiedziami, na kolejnej poprawne odpowiedzi.
W celu dodania kolejnego wiersza wystarczy kliknać w '+'. Żeby usunąć wiersz należy kliknąć w '-'.
Przyjemnego układania
oraz dobrej zabawy podczas rozwiązywania.

1.
s a l a
2.
p r z e r w a
3.
k l a s a
4.
d z w o n e k
5.
ł a w k a
6.
l e k c j a

Pytania do krzyżowki

1. gimnastyczna
2. między lekcjami
3. w niej są uczniowie
4. ogłasza przerwę
5. siedzi w niej uczeń
6. trwa 45 minut
d1
d2